Chefrens pyramid

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

På långt håll får man lätt det bedrägliga intrycket att chefrenpyramiden med sin fortfarande inklädda topp lättidentifierade pyramiden skulle vara den största av de 3 pyramiderna i Giza. Chefren (Chofu) valde nämligen mycket skickligt ut en högre belägen klipplatå som plats för sitt bygge. Med sina 210 meter långa sidor och en lutning av 52 grader och 20 minuter nådde detta gravmonument emellertid ”bara” en höjd av 136,5 meter).
Byggnadsmaterialet kom, enligt geologiska undersökningar, nästan uteslutande från kalkstensbrotten Wadi Ghor vid Heluan en bit söderut på andra sidan Nilstranden och Wadi Maasara strax norr därom.
Chefren pyramid kartaPå grund av ändringar i byggplanerna under uppförandet förfogar pyramiden i dag över 2 ingångar på nordsidan, en nere vid basen som leder snett ner i klippgrunden men sedan återvänder uppåt för att mynna ut i det andra schaktet som börjar 15 meter över markytan och leder ned i pyramiden. Där de båda ingånsschakten möts börjar en annan, horisintell gång fram till gravkammaren som dock befanns vara plundrad när upptäckaren Belzoni fann den (hans sotinskrift finns mitt emot ingången). Här har den enkla granitsarkofagen sänkts ned i golvet i en gravkammare som täckts av ett sadeltak (med samma lutning som pyramiden själv).

Kefren gravkammare

Grafkammaren i Chefrens pyramid i Giza


 
Det lönar sig att ta en promenad runt pyramiden vars platå, som syns tydligt på västsidan, ligger nedsänkt i de omgivande bergen. I nordvästra hörnet av platån kan man se åtskilliga kalkstensblock i marken som förberetts för brytning. Enligt en inskrift i den branta klippväggen ovanför skulle locken brytas av Maya under Ramses II för soltemplet i Heliopolis. Namnet Maya, dock med annan hieroglyfisk namnskrift, dyker upp ännu en gång i en mindre inskrift på den västra klippväggen intill. Här, direkt på platåsulan, finns åtskilliga gravschakt inhuggna i berget och i solljuset i gryningen kan man urskilja resterna av hieroglyfer över ingångarna. På södra sidan vid foten av pyramiden har det med tiden växt upp en friluftsateljé där man tidigare tillverkade kvarnstenar av granitplattorna från pyramidens bas. På marken runt omkring ligger ett stort antal ofullbordade och kvarlämnade arbetsstycken och stenrester utströdda. På östra sidan slutligen träffar besökaren på kungens numera ganska förfallna dödstempel. Några av granitblocken som ligger här är försedda med faraonens namn, så att man även här har ett entydigt bevis för vem som är byggherren till den här pyramiden som förövrigt saknar inskrifter. Går man sedan nedåt den väl synliga stenläggningen på den ursprungligen överbyggda uppfartsvägen kommer man till kungens daltempel, som är i mycket gott skick, samt sfinxen strax intill templet.


Läs mer detaljerat om Pyramiderna i Giza:

 • Giza
  • Cheopspyramiden
  • Chefrens pyramid
  • Mykerinos pyramid

  Läs mer om den första pyramiden i Egypten:

  • Sakkara/Saqqara