Guide till El-Alamein

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

[put_wpgm id=25]
 
Denna lilla, en gång så obetydliga, kustort utan något historiskt förgånget blev tragiskt uppmärksammad under andra världskriget. Fram till mitten av 1942 hade den tyske generalfältmarskalken och ”ökenräven” Erwin Rommel (1891-1944) med hjälp av sin tysk-italienska Afrikakår lyckats tränga tillbaka britternas trupper ända hit till deras sista fäste före Alexandria. Här förskansade sig Rommel, men samtidigt som han hade att kämpa med såväl ökenklimatet som problem med vattenunderhållet av trupperna, lyckades britterna organisera en fast försvarslinje mellan El-Alamein och Qatara-sänkan. Mellan 23 oktober och den 4 november krossade fältmarskalkerna Montgomery (1887-1974) och Alexander (1891-1969) med sina till antalet överlägsna trupper Rommels stridskrafter och tvang denne att ge upp sin ställning vid El-Alamein. Resultatet av den förbittrade kampen var 80 000 döda och sårade på båda sidor. Det är över dessa som minnesmonumenten vid El-Alamein rests.
Adress: Km 105, Alex-Matrouh Desert Rd, El Alamein

Läs mer om El-Alamein: