Deir el-Bersha

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Deir el-Bersha är namnet en koptisk by belägen vid östra Nilstranden och med färjeförbindelse till staden Mallawi (45 km söder om Minya) på andra sidan. Här ligger en grupp vackra klippgravar samlade. Gravarna har huggits ut ur den brant sluttande kalkklippan på norrasluttningen av Wadi Nachla strax utanför byn Bersha.
Redan på faraonernas tid förekom här en intentiv stenbrytning som har lämnat spår i form av djupa gångar i kalkstensmassivet omedelbart söder om gravberget. Moderna tiders kalkutvinning har med sina sprängningar bokstavligen skakat om omgivningen och tyvärr orsakat stora skador på klippgravarna som alla dateras till Mellersta riket. Det är framförallt klipphallarna som rasat in och av väggrelieferna är det bara de översta delarna som sticker upp ur rasmassorna.
Djehutihotep liten slädeEn av de mest intressanta gravarna i området är Djehutihoteps grav där enbart förhallen som en gång stöttades av två palmkolonner som rasat in.  Djehutihotep var en mycket mäktig provinsfurste i Harens provins, den 15:e i Övre Egypten, och samtida med faraonerna Amenemhet II, Sesostris II och Sesostris III.
Klippkammaren med sin statynisch är berömd för de unika bilderna som visar hur en kolossal sittande staty av gravherren transporteras på träsläde från alabasterstenbrotten i Hatub öster om Amarna. Med detta arbetar 172 man uppställda i 4 rader med 43 man i varje rad.
En upplysningsman står och dirigerar takten på knät på den enligt hieroglyferna intill 6,5 m höga kolossalstatyn och vid statyns tår står ytterligare en figur och häller vatten framför medarna. Rampen har tydligen preparerats med slam från Nilen för att släden skall gå lättare. De andra väggarna, som antingen är dekorerade med mycket låga reliefer eller enbart målade, är delvis förstörda eller övermålade av kopterna med vitslammade kors eller andra kristna symboler.
Den stele från Amenophis III:s första regeringsår, som är inristad nedanför gravberget och där det berättas om stenbrottsarbeten för templet i Hermopolis, är numera förstörd.  Mittemot, på andra sidan Wadi Nachla, lät den högt uppsatte dignitären Sennefer rista in ytterligare en minnesinskrift under Thutmosis III:s 33:e regeringsår.  Den här gravplatsen från Mellersta riket går ofta under namnet Deir el-Bersha efter ett en gång mycket betydande koptiskt kloster. (’Deir’ betyder kloster på arabiska).