Röda Pyramiden i Dahshur

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Farao Snofru, far till Cheops (Chufu) och grundare av 4:e dynstin lät bygga denna s.k. Röda pyramid i nord västra delane av gravområdet. Bygget, som var förebild för Cheops och även senare kungliga gravanläggningar, mäter 213 x 213 x101 meter och sidlutningen är 43° 40´, unge fär samma som för Cheopspyramiden i Giza. Ingången ligger åt norr och av de 3 kamrarna var en avsedd för kistan. Resterna av ett skelett som fanns i pyramiden kan inte med säkerhet dateras till Snofrus tid. Ingången ligger åt norr och av de 3 kamrarna var en avsedd för kistan. Resterna av det skelett som fanns ine i pyramiden kan inte med säkerhet dateras till Snofrus tid.

Läs mer om pyramiderna i Dahshur: