Brutna pyramiden i Dahshur

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Pyramiden ligger i sydvästra Dahshur och på grund av två anteckningar om bygget tillskrivs även denna pyramid farao Snofru och något säkert svar på frågan varför Snofru lät anlägga 3 pyramider (2 i Dahshur och 1 i Meidum) har vi fortfarande inte.
Namnet har pyramiden fått därför att sidorna därför att vinkeln bröts på ungefär halva höjden från 54° 31´till 43° 21´så att pyramiden trots 189 x 189 meters grundyta bara nådde en höjd av 97 meter. Den övre delen blev heller aldrig riktigt iordningställd, kanske av tidsskäl. Att det finns två ingångar, en i väster och en i norr i stället för en ingång mot norr är också ovanligt. På pyramidens södra sida finns en tillbyggnad i form av en mindre pyramid vars syfte aldrig blivit klarlagt. I norr fanns en 700 meter lång processionsväg till ett ”daltempel” som i dag till största delen har forslats bort och förvaras i olika magasin. När Snofrus son och efterträdare Cheops förlade sin nekropol till Giza förlorade pyramidstaden sin betydelse till dess att den åter togs i bruk som kunglig nekropol under 12:e dynastin när den låg i närheten av huvudstaden Itsch-taui (troligen dagens Lischt).

Läs mer om pyramiderna i Dahshur: