Basttemplet

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

bubastis bast templet
Av själva templet finns det i dag endast ett fåtal stenblock kvar bland ruinerna, men många andra fann vägen till olika museer. Historiskt och kulturhistoriskt mycket viktiga är de reliefer som återfinns på granitkvadrarna till en instörtad portbyggnad från kung Osorkon III:s tid under 22:a dynastin. Dessa skildrar på ett unikt sätt de kultriter som ägde rum på ”hebsed”, kungens 30-åriga regentjubileum, och som var avsedda att ge härskaren förnyade psykiska och fysiska krafter. Redan E. Naville, den förste arkeologen som arbetade med utgrävningar här (1887-89) gjorde ett framgångsrikt försök att åtminstone på papperet sätta ihop alla de reliefer som fanns utspridda över området och rekonstruera den portbyggnad som en gång utgjorde ingången till templet. Att det var just under 22:a dynastin som man byggde här beror naturligtvis på att dess faraoner ursprungligen kom från Bubastis, även om de sedan förlade residenset till Tanis och lät sig begravas där.

 
[custom-facebook-feed]