Antoniusklostret

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Deir_St._Antony_MonasteryKlosteranläggningen ligger strax söder om den väg som förbinder Nildalen med orten Atfih och kuststaden Ras Zafarana, ca 60 km från Suezviken. Historiskt är klostret knutet till ett annat munkkloster som fortfarande finns kvar, Paulusklostret.
Det råder oklarhet varför just Andonius och Paulus fick så stor betydelse för de fornkristna i detta område eftersom det var på den här tiden, i slutet av 200-talet, var mycket vanligt att fromma kristna praktiserade ett asketiskt liv för att motstå jordelivets lockelser. Det var anledningen till att de ofta drog sig tillbaka till avlägset belägna ökenområden, företrädelsevis till området kring Suezviken. Trots sin strävan efter avskildhet samlade många eremiter lärjungar omkring sig vilket gjorde att det uppstod små munksamhällen som blev grogrunden till de senare klostren.