Ramses II:s tempel

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Abydos Ramses II tempel 1Några 100 meter nordväst och Setitemplet och Osireion finns resterna av ett litet tempel som Setis son Ramses II låtit uppföra. Detta tempel var förmodligen en av de första kultplatser som denne bygglade härskare gav order om runt om i riket. Högrelieftekniken som tillämpas här tillhör åtminstone i hög grad samma tradition som det intilliggande Setitemplet, vars reliefer Ramses emellertid slutförde med den mindre kostsamma hålrelieftekniken.
I dag finns tyvärr endast de nedre stenskikten av templet kvar och ingången går numera genom den andra pylonen (dörrens sidostycken består av mörk granit med fint arbetade hieroglyfinskrifter). Den första pylonen och den första gården är nästan helt borta så när som några överblivna rester av ett litet sidokapell som en gång byggdes i anslutning till gården.
Före besöket inne i templet bör man gå runt på utsidan (medsols) för att se baksidan och norra väggen som detaljerat och på nära håll visar de berömda reliefscenerna från slaget vid Kadesch som Ramses II utkämpade mot Hettiterna. De egyptiska fot- och stridsvagnstrupperna med sina taktegelformade sköldar närmar sig från höger. Varje vagn dras av 2 hingstar och är bemannad med 2 soldater. Mot dem, från andra sidan, stormar hettiterna och deras legotrupper, alltid med tre soldater i stridsvagnarna och beväpnade med ovala, sänkta sköldar. För att eftertryckligen framhålla den egna ”prestationen”, så mycket mer som det egentligen inte var någon seger, skildrades den enorma mängden fientligt fotfolk på ett mycket verkningsfullt sätt i täta formationer. Här finns emellertid också underhållande episoder som t.ex. när en hettitisk officer fallit i floden Orontes och ställs på huvudet av sitt folk för att lättare bli av med vattnet han fått i sig. Här finns också den finaste och mest fängslande framställningen av djur under hela Ramsesperioden med hästarna mitt i stridsvimlet, många av dem döda på slagfältet i förvriden ställning. Reliefcykeln avslutas med den procession med fångar och krigsbyten som Ramses sades ha tagit.
Eftersom det inte längre finns några tak kvar över templets inre delar känns det i början svårt att skilja tidigare taksträckta delar av byggnaderna från de öppna gårdarna. Man måste föreställa sig att alla utrymmen som ligger något högre och är placerade i anslutning till den stora förgården med sina tidigare pelarstödda kolonnrader var slutna enheter. Eftersom det saknas tak är samtliga reliefer idag belysta av solen och framstår därför (fortfarande) i sin fulla färgprakt (även om detta från konservatorns synvinkel kanske inte är så lyckat). I sydöstra hörnet av gården finns t.ex. en imponerande festprocession med välgödda offertjurar och andra gåvor. På flera ställen på socklarna finns bilder av omväxlande manliga och kvinnliga Nil- och växtlighetsgudar, ofta med välfödda kroppar som tecken på deras fruktbarhet. Det är beklagligt att det bara är fötterna som finns kvar på de personer som agerar på scenerna ovanför. Genom att ingående studera dessa rester kan man emellertid ofta dra slutsatser om de tidigare bildmotiven.
Templet var murat med kalkstensblock (råtegelmurarna mellan dessa är nya och ditsatta för att skydda anläggningen), men till sådana delar som var utsatta för slitage, t.ex. trösklar, dörrposter och överstycken, användes hårda stenarter (granit). Det finns dock några pelare som är gjorda av den betydligt mjukare sandstenen. Också sanktuariet, längst bak av rummen kring mittaxeln, framhävs optiskt med andra stenarter: dess väggar är lädda med reliefprydda alabasterplattor. Här finns också en statygrupp med 5 figurer. Den hittades söndertrasad och flyttades hit efter restaureringen. Skulpturen är av mörk granit och består av Amon i mitten med 2 gudinnor närmast sig (Mut eller Isis?) och utanför dem faraonerna Seti I (t.h.) och Ramses II (t.v.). Utanför ingången står en stele med figurer på framsidan och en hieroglyftext på baksidan, även den återfunnen i bitar och uppställd här trots att det säkerligen inte var den ursprungliga platsen.
Den s.k. Osiriskammaren i templets nordvästra hörn förtjänar att uppmärksammas för sina väl bibehållna reliefer. Den här delen av templet är åter taktäckt, nu med ett modernt betongtak.