Osireion

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

abydos osireion 2Som direkt fortsättning i rak linje från Setitemplet ligger den engång helt underjordiska, numera framgrävda och ovanifrån öppna anläggning som man med dagens kunskaper anser vara Seti I:s skengrav. Hans riktiga grav är belägen i Konungarnas dal (nr 17) i Thebe. Grundvattnet har stigit så att monumentet som en gång täcktes av en konstfullt uppbyggd och planterad kulle, numera nästan ständigt ligger under vatten. Det är knappast längre möjligt att komma ner i anläggningen. Det dröjde också länge innan den ursprungliga ingången frilades, vilket gjorde att man inte heller kom åt den ca 110 meter långa, brant nedåtsluttande ingångsrampens sidor som smyckats med underjordsscener av Merenptah. En blick uppifrån ned i den sista, nu framgrävda delen av passagen ger emellertid en aning om dess prakt.
Rummet i Osireions mitt påminner visserligen med sina mäktiga granitblock om byggnadssättet o Chefrens dödstempel och det intilliggande Sfinxtemplet i Giza. Detta rättfärdigar emellertid inte den ofta framförda teorin att också Osireions skulle ha kommit till under Gamla riket och att detta skulle vara Osiris mytologiska grav. När det ljus som faller in är tillräckligt, alltså tidigt på förmiddagen, kan man tydligt se även relieferna på den bakre väggen (dvs. i riktning mot Setitemplet) med sina bilder av kungen inför olika gudar. När relieferna ligger i skugga är scenerns på de mörka rosengranitblocken praktiskt taget osynliga.
Byggnadsverket var avsett att symbolisera den urhöjd som steg upp ur urhavet i skapelsens första stund. Därför omges det centrala rummet av en obruten vattenränna som fick sitt vatten från samma kanal från Nilen som försörjde de båda brunnarna på Setitemplets huvudgård. De båda fördjupningarna i mitten av den till urkulle förvandlade mittsalen skulle mycket väl ha kunnat rymma härskarens skengrav och skenkanoper. På andra sidan omgavs vattengraven på alla sidor av ingångarna till totalt 17 små sidorum som på grund av de ständiga översvämningarna emellertid inte längre går att komma in i.