Omgivning

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Amara (9 km åt sydost): På denna obetydliga ort med sina utbredda gravfält och begravningsplatser från förhistorisk och arkaisk tid har man funnit rika gravgåvor och en karakteristisk keramik (ljus målning på mörk bakgrund) från den tidiga negadekulturen. Denna kultuir kallades tidigare ”amratien” efter orten (nu negade I).
Sinki (8km söderut): Här hittade man en liten trappyramid så sent som på 1970-talet. I likhet med andra pyramider av samma typ i El-Kula ( vid Hierakonpolis), Sawjet el-Maitin, Seila i Faijum och några andra platser i Egypten var pyramiden i Sinki aldrig någon gravplats eftersom där inte fanns några inre utrymmen. Syftet med dessa byggen är ännu oklart men eftersom en liknande anläggning på ön Elefantine vid Assuan förmodligen kan dateras till 3:e dynastin förmodar vetenskapsmännen att även de andra småpyramiderna byggdes under samma period.