Sahures pyramid

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Vad som kan ha förmått kung Sahure att bryta upp från brodern och företrädaren Userkaf ’s begravningsplats i Sakkara vet vi inte. Hans pyramid som idag är den nordligast belägna anläggningen har mycket lite kvar av den ursprungliga kalkbeklädnaden.
Pyramiden var 77 m lång och 69 m hög men nu har byggnadskroppen krympt till 66 m längd och 36 m höjd. Intill pyramiden i öster ligger templet, precis som vidsamtliga pyramider sedan 4:e dynastin, och vägen hit gick via daltemplet (i dag försvunnet) och en 225 m lång tillfartsramp som man fortfarande kan ana.  På det kvadratiska tempelområdet vid foten av kungapyramiden låg också den lilla, i dag försvunna, drottningpyramiden.
Samlingspunkt för dödstemplets (kulttemplets) olika delar var en basaltbelagd 24 x 17 m stor gård som en gång omgavs av pelargångar med 16 palmbladskapitäl. Ingången låg inte längs mittaxeln utan i en förhall från vänster. I vilken utsträckning tempelanläggningens uppskattningsvis 10 000 m2 stora väggytor smyckades med reliefer går inte längre att ta reda på. Kvar finns nämligen inte mer än 150 m2 som har forslats till olika museer (huvudsakligen Berlin och Kairo). Vid tiden för Nya riket var templet en plats för kulten kring gudinnan Sechmet.