Neferefres pyramid

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Neferefres pyramid har frilagts under 1980-talet av tjeckiska arkeologer. Framförallt i dödstemplet framför pyramiden gjorde man sensationella upptäckter. År 1985 stötte man på en depå under stenläggningen som innehöll ett flertal sönderbrutna statyetter av kungen med delvis mycket ovanlig hårklädsel (korta peruker).
Av stort intresse är också ett statyfragment av härskarens överkropp med en falk sittande på nacken, lika skyddande som den berömda sittfiguren av farao Kefren. Helt överraskande gjorde alltså statyerna denne kung till en av de mest dokumenterade av Gamla rikets faraoner. Ytterligare en samling fynd bestod av träfigurer föreställande kuvade och bundna fiender med uttrycktsfullt modellerade, naturtrogna ansikten, vilket man inte väntar sig av porträtt från 5:e dynastin. Alla dessa fynd finns nu utställda på  Egyptiska museet i Kairo.
Vid utgrävningarna upptäckte man ett dödstempel som visade sig tillhöra drottning Khentkaus, som var den sista regenten under 4:e dynastin, och som gav liv åt de första båda (kanske t.o.m.  de tre första) härskarna under 5:e dynastin (Userkaf, Sahure, Neferikare). Med utgångspunkt i en äldre egyptisk legend lär redan farao Keops ha förutsagt att dessa tre syskon skulle komma att inleda en ny era i Egypten.
Drottning Khentkaus funktion som länk mellan 4:e och 5:e dynastin visas kanske också i det märkvärdiga faktum att hon trots att gravbyggnaden finns i Giza, har sitt dödstempel nära sönernas gravar i Abusir.