St Menas

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

st menasDen helige Menas betraktas i legenden än som libyer, än som egyptier; ömsomt som kamelförare och ömsomt som soldat. Förmodligen är detta två kristna martyrer som smält samman till en enda i den helige Menas gestalt. Helgonet dödades i Frygien men fördes därifrån till Egypten år 296, under förföljelserna av de kristna under kejsar Diocletianus. Många under lär ha inträffat vid martyrens grav som låg inne på ett större kyrkogårdsområde. Platsen blev tidigt en viktig vallfartsort och är så än i dag.