Abu Mena

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

St.Menas koptiska egypten kristetRuinstaden Abu Mena som ibland också kallas Karm Abu Mena (”den helige Menas vinberg”) ligger i Mareotiskaöknen nordväst om det fruktbara deltaområdet, ungefär halvvägs mellan Medelhavet och Wadi Natrun.
Under fornkristen tid var platsen Orientens mest betydande vallfärtsmål. Platsen återupptäcktes 1905 under äventyrliga och för upptäckaren själv, teologen C M Kaufmann, livsfarliga omständigheter. För dåtidens orientarkeologi, som fortfarande var mycket påverkad av bibelforskningen, var detta en sensation.
Än idag bedrivs forskning och utgrävningsverksamhet här, resultatet är bland annat upptäckten av den hitills största kända koptiska staden. Patriarken Kyrillos VI (1959-71) grundade ett nytt kloster i utkanten av det antika ruinområdet (hans stoft fördes dit 1974) varvid en farbar som ansluter till kustvägen mellan Alexandria och Marsa Matruh ( Marsa Matrouh ) anlades och man kan numera besöka platsen utan svårigheter och utan terränggående fordon. De munkar som sköter driften av klostret åtar sig mer än gärna att visa ruinområdet.