Sökandet efter drottning Neferitis påbörjas i Luxor!

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Sökandet efter drottning Neferitis påbörjas i Luxor!

Den 28 september skall egyptens atikvitetsminister Mamdouh Eldamaty, och den brittiska arkeologen Nicholas Reeves, tillsammans med en grupp av egyptiska och utländska forskare, resa till Luxor för att genomföra en förstudie för att se om Reeves teori att drottning Nefertitis kvarlevor ligger begravda i en oupptäkt kammare bakom Tutankhamons grav.  Med sig har man avancerad utrustning för att undersöka gravens norra vägg för att se om det eventuellt går att se om det verkligen finns någon kammare här där drottning Nefetritis grav möjligen skulle kunna finnas dold.

Nefertitis gravkammare i Tutankhamons grav?

Finns Nefertitis gravkammare i Tutankhamons grav?


Det var i början av augusti som Reeves publicerade sin mycket uppmärksammade teori om att Nefertitis grav skulle kunna finnas i Tutankhamons grav efter att han kunnat observera sprickbildningar i gravens västra- och norra dekorerade väggar som kunde tyda på att det finns två hemliga gångar bakom dessa som leder till två ännu okända kammare inne i graven. Reeves teori är att en av dessa kammare möjligen skulle kunna  innehålla Nefertitis ännu oupptäckta grav. Nefertiti var drottning av Egypten och gemål till farao Akhenaton, Tutankhamons far.
Den andra kammaren skulle kunna vara ytterligare ett galleri för Tutankhamons gravgods.
En presskonferens för att presentera resultaten av undersökningen skall hållas i Kairo efter det att undersökningen i Luxor avslutats.
 
Drottning Nefertiti

Drottning Nefertiti


 
Källa: Alahram

Tags: ,