Nilen Egyptens Livsådra

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Nilen Egyptens Livsådra

Nilfloden har ju alltid varit Egyptens livskälla, och det på mer än ett sett. Faktum är att man inte kan tänka sig någon Egyptiska kultur överhuvudtaget, om det hinte hade varit för just vatten, och det på många sätt.

I en av skapelsemyterna i det gamla Egypten skapas världen ur det väldiga kaosvattnet. Då vattnet drar sig undan i skapelsensmorgon syns en klippa bryta vattenytan -Jordguden Geb.
Alla ni som landat på Kairos flygplats i förstaden Heliopolis har just landat på den plats där det gamla egypten ansåg att detta skapelseunder inträffat. Denna “Ur-klippa” som träffas av solensförsta strålar denna historiens första morgon, kom småningom att i den Egyptiska konsten och arkitekturen att stiliseras till Obelisker och Pyramider som kläddes med en skimrande metall på sina spetsar för att dagligen återskapa undret då solens strålar träffar Jorden för första gången.
Nilfloden som delar Egypten i öst och väst, formade också gränsen mellan död och liv – Gravarna förlades alltid till Nilens Västra strand (den nedåtgående Solens sida) “dödens strand” .
Så en resa från Kairos flygplats till pyramiderna i Giza är bokstavligen en resa från liv till död…;-)
Men vattnet, som sammanband det Övre (södra) Egypten med det Nedre (norra) Egypten hade även an annan och mycket spännande funktion i templen. Egypten var ju ända fram till de båda dammarnas -Aswandammen, och Höga dammen, beroende av Nilens stigningar, då åkerjorden vid vattenhöjningarna årligen täcktes av ett näringsrikt slam. Hur högt Nilen steg under den årliga floden fick naturligtvis en direkt återverkan på matproduktionen i landet. Ju högre vårflod, desto mer näringsberikad åkermark. Och grödor var den vara medvilken man betalade skatt till templen och till Farao. Detta medförde att man i templen byggde vattenmätare som mycket tidigt kunde se hur snabbt Nilen steg och sjönk, och utifrån dessa beräkningar bestämdes tidigt årets skattekvoter. Skatt efter bärkraft med andra ord!

Tags: , ,

Lämna ett svar