Antika Egyptens fåglar

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Fåglar alltid fascinerat mänskor. Inte minst ser vi detta redan i det antika Egyptens hieroglyfer, bildskriften som användes för att skriva det fornegyptiska språket. I början använde sig egyptierna av symboltecken för att föra register över kungens ägodelar. Man kunde tillexempel avbilda en ko eller en båt, följt av ett nummer för att ange antal. Men med tiden kom skriftspråket att blir mer komplext, och fler bilder kom att behövas. Så småningom bestod språket av mer än 750 enskilda tecken. Hieroglyfer är mer än bara ett sätt att skriva, de är också bilder som är skapade för att även vara estetiskt tilltalande. Fåglar ansågs representera gudavärlden och finns rikligt avbildade i tempel, gravar och på alla egyptiska monument.
Ibis
Den heliga Ibisen var en vit fågel med svart huvud och svarta vingar. Den gavs en alldeles särskild betydelse, eftersom den betraktas som en inkarnation av guden ”Thoth”. Många mumifierade Ibisar begrovs ochså i necropolen i Hermopolis, Thoth viktigaste kultcentrum. Tusentals exemplar har även hittats begravda runt necropolen i Sakkara. Dessa fåglar var speciellt uppfödda vid den närliggande sjön i Abusir, balsamerades och gavs/såldes till pilgrimer som placerade fågelmumien i någon av alla de underjordiska gallerier som området är täckt av. Ibisen,  avbildas som ett skrivtecken som betyder ”Den skinande” en tidigt uttryck för den ”fövandling” som den döde genom gick på sin resa genom dödsriket för att ”återuppstå” på livets strand.
Falken
Även falken hade en mycket speciell plats i kulten. Redan under tiden för pyramiderna utgorde  falken en slags allmän symbol för gud. Som skyarnas konung blev falken det heliga djur som representerade Gudarnas Konung – Horus, och blev också en symbol för den gudomliga kungamakten. Falk statyerna bär egyptens dubbelkrona – en sympol för det enade riket under en kung. Den stora granit statyn av Horus i Edfutemplet, skall förstås på detta sätt. Horus var himmelens gud som skyddade jorden med sina vingar. Men det fanns även andra falkgudar: Morth, Krigetsgud som bar en krona med dubbla strutsplymer. Solguden Ra som bar solskivan över sitt  huvud, och begravningsguden Sokar. Gudinnan Hathor beskrivs som en kvinnlig falk då hon förbands med himmelens gud Horus. I pyramidbyggenas tidevarv symboliserade en flygande falk faraos tronbestigning. Den så kallade ba-fågeln, blev en symbol för själen, och var också vanligtvis avbild i form av en falk.
Horus
”Den som är högt ovanför” Utseende: Manskropp som pryds av ett hökhuvud.
Horus var himmelens gud. Han är förmodligen mest känd som beskyddare av egyptens faraoner. Egyptierna trodde att farao var ”den levande Horus”.
De gamla egyptierna hade många olika åsikter om guden Horus. En av den allmänt spridda uppfattningen var att Horus var son till Isis och Osiris. Efter att Osiris mördats av sin bror Seth, och återuppstått, kämpade Horus med Seth egyptens tron. I denna kamp, förlorade Horus ett av sina ögon. Ögat återställdes och kom att bli en skyddssymbol för de gamla egyptierna. Efter denna strid, Valdes Horus till att bli härskare över ”de levande”. En av de bäst bevarade templen i Egypten var tillägnat falkguden Horus. Templet ligger i Övre Egypten i en stad som heter Edfu.
Ra – ”Solen” Utseende: Manskropp med hökhuvud samt en huvudbonad som kröns av den röda soldisken. Ra hyllades som solgud. Han var den viktigaste guden i det forntida egypten. De gamla egyptierna trodde att Ra varje natt svaldes av himmels gudinnan Nut för att återfödas varje morgon. De gamla egyptierna trodde också att han reste genom underjorden under natten. I underjorden, avbildas Ra som en mansperson med en bagges huvud.

Lämna ett svar