Egyptiska Årtal 6000 f.Kr – 2011 e.Kr

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Årtal
6000 f.Kr
Människor slår sig ned i den bördiga Nildalen
5500 f.Kr
ca 5020-4500 f.Kr: Konsthantverkare gör små figurer av lera och vackra lerkrukor. De skär också ut föremål av elfenben.
5000 f .Kr.
ca 4800 f.Kr: Jordbrukarna håller får, boskap och andra husdjur.
4500 f.Kr.
ca 4000 f.Kr: Segel används för första gången på egyptiska skepp.
4000 f.Kr.
ca 4000-3500 f.Kr. Hyddor och tempel av säv.
De första byggnaderna av lertegel.
Konsthantverkare gör de första väggmålningarna och statyer av sten
3500 f.Kr.
ca 3400 f.Kr: Muromgärdade städer byggs.
3100 f.Kr: Den första av de stora kungliga familjerna regerar. Den tidiga dynastiska tiden inleds.
Kung Narmer (Menes) enar Egypten. Memfis byggs som huvudstad.
Hieroglyfer används.
3000 f.Kr.
2686 f.Kr: Gamla Rikets period börjar
2667 f.Kr: Djoser (Zozer) blir farao
2650 f.Kr Trappstegspyramiden byggs i Sakkara under Kung Djoser (Zozer)
2600 f.Kr Pyramiden i Meidum byggs.
2589 f.Kr. Keops (Chufu) blir farao. Han bygger senare den stora pyramiden i Giza.
2500 f.Kr.
ca 2500 f.Kr: Kefren (Kaphra), keops son, dör. Under hans tid byggdes den stora sphinxen i Giza.
2181 f.Kr. Gamla Riket är slut
En mellanperiod inleds. Kungar av mindre betydelse har makten
2000 f.Kr
2050 f.Kr: Mellersta Riket. -Egypten leds av kungar från Övre Egypten. Tebe blir huvudstad.
ca 2000 f.Kr. Hästar börjar användas i Egypten.
1900 f.Kr.
ca 1900 f.Kr: De första obeliskerna.
ca 1900-1800 f.Kr: Pyramider av lertegel byggs i mellersta Egypten och Dahschur, Samt klippgravar i mellersta Egypten.
1700 f.Kr
1663 f.Kr
Hyksos är ett asiatiskt folk som tar makten i Egypten. Deras huvudstad är Avaris i östra deltat.
1600 f.Kr.
ca 1567  f.Kr: Hyksos drivs ut av egyptier från Tebe i södra Egypten.
1550 f.Kr: Nya Riket grundas.
1525 f.Kr: Amenofis blir farao.
1500 f.Kr En by grundas i Deir el Medina, nära Konungarnas Dal.
1498 f.Kr. Drottning Hatschepsut regerar som medregent till Thotmes III, som bara var ett barn då han blev kung. Hatschepsut dog 1483 f.Kr
1478 f.Kr. Fursten av Kadesch gör uppror men besegras av Thotmes III i slaget vid Megiddo (på Golanhöjden).
1400 f.Kr
1379 f.Kr. Akhenaton inför dyrkan av solguden Aton som enda religion. En ny huvudstad byggs i el-Amarna.
ca 1334 f.Kr Smenkhkare, Akenatons efterföljare, flyttar huvudstaden tillbaka till Memfis
1325 f.Kr. Tutankhamon dör och begravs i Konungarnas Dal.
1300 f.Kr.
1291 f.Kr. Seti I blir farao. Han bygger hypostylhallen i Karnak.
1279 f.Kr. Ramses II blir farao.
1274 f.Kr.
Ramses II kämpar mot hettiterna i slaget vid Kadesch.
1200 f.Kr.
1198 f.Kr De s.k. sjöfolken anfaller Egypten.
1182 f.Kr. Ramses III, den siste store krigar-faraonen, kommer till makten. Han besegrar sjöfolken.
1151 f.Kr. Ramses III dör. Han var den siste av de stora faraonerna.
ca 1070 f.Kr. Nya Rikets slut. Tredje mellanperioden inleds.
900 f.Kr
900-70 f.Kr. Korta perioder av fred och ro mellan utländska arméers anfall.
671 Assyrierna erövrar Egypten ända upp till Memfis.
600 f.Kr.
525 f.Kr Den s.k. sentiden inleds
332 f.Kr. Egypten invaderas av Alexander den store och styrs sedan av grekiska kungar. Alexandria grundas.
305 f.Kr Ptolemaios I, en av Alexanders generaler, tar makten efter hans död.
300 f.Kr
51 f.Kr Kleopatra VII, Ptolemaios XII:s dotter, blir regent.
30 f.Kr. Egypten blir endel av det romerska riket under kejsar Augustus.
Anno Domini år 0
300 e.Kr.
324 e.Kr. Egypten blir officiellt kristet. Alla tempel ersätts med koptiska kyrkor och kloster.
395 e.Kr. Slut på den romerska tiden i Egypten. Kristendomen sprids i hela landet.
600 e.Kr.
641 e.Kr
Araberna erövrar Egypten och inför Islam.
Islam blir statsreligion och arabiska det officiella språket. Den nya staden el-Qahira (Kairo) blir huvudstad år 969 e.Kr.
1000 e.Kr
ca 1517 e.Kr. Egypten erövras av turkarna.
1805 Mohammed Ali Pasha grundar dynasti i Egypten
1952 Egyptens siste regerande monark Farouk I tvingas abdikera och drivs i landsflykt.
1978 Camp David avtalet med Israel
1981 Mordet på President Sadat
2011 25 Januari, Tahrir-revolutionen börjar
2011 11 Februari, President Hossni Mubarak tvingas från makten
2011 19 Mars Första fria och demokratiska valet (folkomröstning) sedan 50-talet.

Lämna ett svar