Horemheb och hans grav

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Under Tutankhamons korta regeringsperiod, vägleddes den unge kungen , till stor del av de två viktigaste männen i hans tid: hans premiärminister Ay, och hans närmaste rådgivare och överbefälhavaren för armén, Horemheb.
Tutankhamun dog oväntat ung och utan en son och arvinge. Trots att Horemheb hade titlar som ”vice kungen” och ”Arvprins”, vilket tyder på att han var den som stod näst i tur till tronen, så var det Ay som begravde den unge kungen och blev farao.
Ay:s nästa drag innebar även det ett hårt slag mot de ambitioner Horemheb kan tänkas ha haft på att själv bli kung. Ay valde en annan efterträdare: en ”General” och ”Kunglig fanbärare” vid namn Nakhmin. Ay utsåg honom till ”arvprins” och ”kungens son” – vilket gjorde Nakhmin till kronprins, och petade ned Horemheb ett par pinnhål i rang.
När Ay dog var dock det Horemheb som besteg tronen. Huruvida Nakhtmin hade mött en naturlig dör, eller om han avsatts av Horemheb är inte klarlagt, men då både Ay: s och Nakhtmins gravar skändades efter deras död, verkar det som om någon försökt att misskreditera dem som legala efterträdare till tronen.
Slutligen blev det Horemhebs tur att bestiga faraonernas tron och han övergav den grav han hade förberett för sig själv i Sakkara och lät i stället uppföra en ny viloplats åt sig i Konungarnas dal i Thebe, men som aldrig han bli helt klar.
Det verkar som att bygget av Horemheb grav (KV57) avslutats plötsigt, som om arbetarna bara lagt ned jobbet för kvällen men aldrig återvänt. De lägre nivåerna i graven var inte ens rensade från byggnadskräp innan Horemheb placerades i sin granit sarkofag.
Horemheb kom att få en lång regeringstid på nära 30 år, så varför det inte fanns tid att avsluta hans grav är ett mysterium. Den ofullständiga graven ger emellertid forskarna möjlighet att följa de olika stegen i processen att dekorera gravar: Från de inledande skisserna till den slutliga vackert färdigmålade form.
På bilden syns Horemheb s gravkammare. Den röda granitsarkofagen är vackert utmejslad och pryds av fyra gudinnor i hörnen där de håller sina vingar utsträckta till skydd. Den sida som är närmast oss visar Selkis, skorpiongudinnan, vars uppgift är att skydda Qebehsenuef, guden som vaktar  de balsamerade tarmarna.
Mellan vingspetsarna, på långsidorna av sarkofagen är Anubis, gud balsamering och beskyddare av de döda.
På den östra delen av norra väggen i gravkammaren skildrar den domstol som den döde leds till och där Osiris sitter som  domare på en tron. Framför honom finns en en våg med två skålar som balanseras upp av en mumie.
Läs mer: Horemhebs första grav