Sentiden

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Förr i tiden räknades även Tredje intermediet till denna tid.
Sentiden består av de sista dynastierna 26-31.
Perioden efter 525 f. Kr. kallas persisk tid eftersom perserna intog landet.
Egypten var själständigt under dynasti 26 utan att behöva styras från Assyrien eller Kush som det gjorde under vissa perioder.
Sentiden räknas ofta som den sista stora epoken av den egyptiska civilisationen.

Läs mer om Egyptiska historiens olika epoker:


Lämna ett svar