Mellersta Riket

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Dynasti 11

Åter blev det kungen som hade den styrande makten över ett enat Egypten. Dock var förhållandena annorlunda jämfört med under Gamla riket. Fortfarande hade nomarkernastor makt över regionerna, vilket ledde till att kungen fick anstränga sig extra för att hålla dem i styr. Många av nomarkerna hade egna arméer. Detta var tillåtet såvida de stöttade kungen när han begärde det.
Under den elfte dynastin var militären stark och man gjorde expeditioner till Sinai,PalestinaNubien och Libyen både för att strida mot fienden och för att kunna tillgodogöra sig av naturresurser som områdena hade att erbjuda. Man började således bygga upp en gruvdrift som kunde framställa råvaror som Egyptens konstnärer och arkitekter behövde i sitt arbete.
Handeln började åter att blomstra. Gamla handelsvägar som Wadi Hammamat (en torr flodbädd som visade vägen till Röda Havet och Kebet), men Mentuhotep IIIskickade iväg en handelsexpedition till det fjärran Pwenet (Punt) i jakt på myrra.
Tack vare handeln började landets konst och arkitektur åter att blomstra.Mentuhotep II anlade sitt gravkomplex i Djeseru-Djeseru/Deir el-Bahri.Mentuhotep III byggde flera tempel i södra Egypten, bland annat i Abu/Elefantine,Abjedu/Abydos och Waset/Thebe. Dessa tempel kom alla att prydas med vackra reliefer och målningar, vilket var ett bevis för att egyptierna aldrig riktigt glömt sin konstnärsskicklighet.
Amenemhet var visir över Övre Egypten under Mentuhotep IV och han gav sig ut på en expedition till Wadi Hammamat i jakt på sten till sin konungs sarkofag. Senare komAmenemhet att fredligt ta över tronen och grunda den tolfte dynastin som kom att styra Egypten i över 200 år. Detta tronskifte bevisar att högt uppsatta personer kunde nå kungamakten om de var mycket framgångsrika.
 Dynasti 12
Amenemhet grundade en ny huvudstad i mellersta Egypten 45 km söder om Memfis. Den nya huvudstaden fick namnet Itjawy som betyder ”Tagandet av de två länderna”. Amenemhet var en stor krigsledare och gav sig ut i strid för att utvidga Egyptens gränser. I söder trängde han ner i Nubien så långt som till den tredje katarakten där han upprättade staden Heh/Semna. (Senare kom Sesostris III att uppföra en betydande fästning på platsen.)
Faijum återupprättade Amenemhet de egyptiska bosättningarna och körde ut libyerna därifrån.
Med utvidgningarna följde också behovet av nytt försvar kring gränserna. Amenemhet lät uppföra en rad olika fort. Mest berömt av dessa är Prinsens mur som är ett antal fort byggda kring kända angreppsvägar mot Egypten.
Amenemhet försummade mer eller mindre sina inrikespolitiska uppgifter, vilket ledde till att rivaler försökte göra anspråk på tronen. Amenemhet införde därför ett medstyre för att hans dynasti skulle kunna regera i säkerhet under en längre tid. Hans son Sesostris kom att bli hans medregent från och med hans tjugonde regeringsår. När Amenemhet sedan dog, satt redan hans efterträdare på tronen och det gjorde det svårt för de som ville knycka till sig den att ta över makten.
Handeln växte under Mellersta riket. Man etablerade handelskontakter medLevanten. Handel med det Egeiska området förekom antingen direkt eller via Libanonoch bevisas med de egeiska konstföremål som påträffats i Egypten.
Gravarna under den tolfe dynastin formades åter som pyramider och inte i grottor i klippor som under den elfte dynastin. Pyramiderna spreds ut över hela Egypten. De flesta byggdes av tegelstenar och täcktes med ett lager kalksten från TuraAmenemhet III:sSvarta pyramid” utgör ett undantag då den byggdes i basalt som gav den dess svarta färg.
Litteraturen nådde sin höjdpunkt under den tolfte dynastin. En särskild samling texter med regler gällande både instruktionstexter och berättelser skapades och dessa texter kom att bli väldigt populära på skrivarskolor och skrivarna lärde sig konsten genom att om och om igen kopiera texterna.
Den siste kungen i den tolfte dynastin satt väldigt länge på tronen, vilket ledde till att det uppstod förvirring om vem som skulle efterträda honom. En klimatförändring förvärrade situationen. Nilens översvämningar var större och dröjde sig kvar på fälten längre, vilket förkortade odlingstiden. Kungens makt försvagades i samband i samband med att svårigheterna i jordbruket ökade även om situationen aldrig nådde ner till dess lägsta nivåer under slutet av Gamla riket.

Dynasti 13

Den trettonde dynastins faraoner flyttade huvudstaden tillbaka till Men-Nefer och perioden utmärks av en mängd kungar som bara satt kortare tider. Vesirerna var betydligt uthålligare än kungarna och en många tjänade under flera kungar, vilket hjälpte landet till en ny kollaps.
Utan en stark ledare splittrades Egypten i flera mindre bitar. En ny grupp faraoner etablerade sig i Xios i västra Nildeltat och regerade samtidigt som den trettonde dynastin.
En del böcker räknar dynasti 13 till SIP.
Religion
När man bytte huvudstad från Men-Nefer till Waset kom även en annan gud att fungera som skyddsgud. Detta var Wasets gamla skyddsgud Amon. Han efterträdde Rasom gudarnas konung. Solkulten var emellertid fortfarande stark och Amon kom med tiden att allt mer identifieras med Ra, vilket gav upphov till namnet Amon-Ra.
Osiris ökade också sin ställning som de dödas gud och härskare över Underjorden. Uppfattningen att man måste dömas för sina synder innan man fick träda in i efterlivet kom från FIP och Osiris tog nu plats som den siste domaren i den domstolen. Kungarna försökte hedra Osiris och byggde flera vackra monument i hans städer, främstAbedju/Abydos.
 

Läs mer om Egyptiska historiens olika epoker:


Lämna ett svar