Gamla Riket

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Allmänt

Gamla riket är en modern beteckning för den första storhetstiden i den egyptiska historien och innefattar dynastierna 3 till 6. Landet styrdes centralt av farao, med ett omfattande och invecklat system av regeringstjänstemän.
Egypten var uppdelat i 42 nomer som styrdes av varsin nomark. Alla nomarker var antingen släkt med eller mycket lojala mot kungen.
Handel bedrevs både söder- och österut. I söder fanns det guld att hämta och i öster begav man sig framför allt till Serabit el-Khadim i Sinai-öknen på jakt efter kopparoch turkoser. Man byggde bosättningar på dessa platser och stred mot beduinernubier,syranierkananéer och palestinier. Även i väster byggde man bosättningar i oasenBahariya i västra öknen. Därifrån kunde man kontrollera handel landvägen.
Välståndet ökade i landet och man kunde spendera landets rikedomar på storslagna monument.
Det var även nu som solkulten trädde fram inom religionen och man kom att bygga soltempel och pyramider som anses vara efterlikningar av den kulle där guden Ra-Atumförst visade sig eller som ett ”gudhål” (när solen lyser igenom ett hål i molnen).

Dynasti 3

Imhotep var solkultens överstepräst i staden On/Heliopolis och känd för sin intelligens. Men han var inte bara det utan även visir och arkitekt åt farao Djoser. Djoserville begravas i något mera storslaget än en mastaba som tidigare faraoner. Därför kom Imhotep på att man kunde lasta flera mastabor ovanpå varandra så att det bildades en trappa till himlen (ingen vet säkert vad den ska föreställa, men den teorin har lagts fram). Resultatet blev en trappstegspyramid Saqqara som bestod av sex, på varandra, travade mastabor. Varje nivå var mindre än den föregående.

Dynasti 4

Snofru var den förste faraon under den fjärde dynastin. Under hans levnad kom pyramidkonsten att utvecklas och fulländas. Han började med att fullborda farao Hunispyramid i Meidum. Den är byggd som en trappstegspyramid, men Snofru lät släta ut sidorna och skapade på så sätt den första riktiga pyramiden.
Men Snofru startade även tre pyramidbyggen också. Den första rasade samman. Den andra kallas ”Den lutande pyramiden” och ligger i Dahshur. Namnet har den fått för att den ändrar lutning halvvägs upp. Varför är det ingen som riktigt vet, men det finns några olika teorier:
1.    Man var rädd att den skulle rasa samman
2.    Snofru dog under arbetet och man valde därför att bygga en pyramid med mindre lutning för att förenkla och skynda på arbetet
3.    Att det egentligen är meningen att den ska fungera som en gigantisk obelisk. En obelisk ska likna en solstråle.
Även ”Den lutande pyramiden” har släta sidor.
Snofru byggde emellertid ännu en pyramid i Dahshur. Den kallas för ”Den röda pyramiden” efter färgen den får i solnedgången. Det var med denna pyramid som man kom att fullända den riktiga pyramidformen. Man lade på ett ytterskal av kalksten.
Farao Khufu är nog mer känd under sitt grekiska namn Cheops och det var hans pyramid som kom att bli ett av världens sju underverk (Det äldsta och enda av de antika underverken som fortfarande finns kvar än idag.) Hans pyramid är den största byggnad helt byggd i sten som världen någonsin skådat. Från början var den 147 meterhög, hade sidor på 250 m och bestod av 2 300 000 kalkstensblock. Kalkstenen kom från Tura och fraktades till platsen från staden On.
 Dynasti 5
Under den femte dynastin kom pyramiderna att bli mindre. Istället inledde farao Userkaf trenden med att bygga soltempel. Han uppförde det vid Djedu/Abusir och dessa soltempel kom att kräva allt mer av landets resurser.
Tidigare hade man bara kunnat få höga befattningar om man på ett eller annat sätt var gift med kungen och även om själva systemet i sig inte förändrades märkbart, började däremot adelsfamiljer få tillträde till höga positioner och befattningar. Deras makt växte sig med tiden allt större och starkare, vilket fick centralmakten att sakta men säkert brytas ihop.

Dynasti 6

Den sista faraon under vad som idag kallas Gamla riket var Pepi II. Han lär ha regerat i totalt 94 år, vilket gör honom till den härskare i historien som suttit allra längst på tronen. Åldern kom med tiden att göra att han inte längre orkade regera så mycket och nomarkfamiljer utnyttjade detta och började ta för sig av makten allt mer.
Dödsstöten för faraos centralstyre sköt ändå naturen in. Klimatet förändrades och monsunregnen som gav upphov till de så viktiga översvämningarna slutade falla i Etiopiens berg. Översvämningarna blev mycket små eller uteblev helt vilket ledde till att åkrarna inte blev bördiga och till slut kunde man inte längre odla någonting. Detta förstörde hela landets ekonomi. Farao stod maktlös och kunde bara titta på när hans folk svalt. Flertalet små samhällen, med egna ledare uppstod och hela samhällsuppbyggnaden rasade samman.
 

Läs mer om Egyptiska historiens olika epoker:


Lämna ett svar