Sokar

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Sokar: Denne falkhövdade underjordsgud uppträder oftast som Ptah-Sokar i en sammansmältning med Ptah och Osiris (därav mumiegestalten). Förmodligen har han som den tidigaste viktigaste guden i Memfis gett upphov till dess namn ”Sakkara”. Han förfogar över utrymmen i Setis tempel i Abydos.