Ptah

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Ptah:  Huvudguden i Memfis är visserligen ofta klädd i samma tätt åtsittande mumielindor som Osiris men på huvudet har han en tätt åtsittande mössa och han har i regel också kungaskägg (inte det flätade och nedertill hoprullade gudaskägget). Hans maka är Sechmet och ibland smälter han samman med den falkgestaltade Sokar och blir Ptah-Sokar.