Osiris

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Osiris: Osiris är växtlighetens gud som mördas av sin bror Seth och som när han återuppväcks av sin maka Isis och hennes syster Nephtys förvandlas till en underjordsgud. Hans huvudkultort var Abydos men sonen Horus hämd på Seth firades i Edfu och eftersom Osiris döda kropp hade styckats och delarna påstods ha flutit i land på otaliga platser i Nillandet fanns det ”Osirisgravar” överallt i Egypten(t.ex. Biggae vid Phile). Som dödsgud uppträder Osiris i människogestalt inlindad i mumielindor och med en hög fjäderprydd krona. Hans hudfärg är ofta svart (fruktbarhet) eller grön (växtlighet).