Maat

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Maat: Begreppet ”Maat” personifieras av en gudinna med den typiska fjädern i diademet eller enbart som fjäder och inbegriper hela ”världsordningen”. Mycket ofta återges begreppet ofullständigt med översättningar som ”rättvisa” och ”harmoni”. I dödsdomstolen vägs den avlidnes hjärta med Maat som motvikt för att man skall kunna fastställa om han levt efter Maats regler. Om inte slukas hans hjärta av ”Slukerskan”, annars får han fortsätta till de saligas boningar. I Deir el-Medina i Thebe / Västra Thebe finns ett ptolemeiskt tempel vigt åt denna gudinna.