Imentet

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

(Bild. Tre Gudinnor: Isis, Hathor-Imentet och Nephtys)
Imentet: Personifierar ”väster”, det vädersträck där solen försvinner varje kväll och där också ingången till underjorden låg (i alla gravar placerades därför skendörren för offren till den döde åt väster). Hon framställs med en falk på huvudet som tronar på ett halvcirkelformat diadem.