Horus

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Horus: Denne falkhövdade son till Isis och Osiris och sin fars hämnare på farbrodern Seth är som solgud en av de viktigaste gammalegyptiska gudarna. Förutom huvudtemplet i Edfu, där han uppträder som gemål till Hathor av Dendera, har han också flera andra kultorter. Han uppträder också i många andra former som i regel understryker olika aspekter av honom, t.ex. Harsomtus (”Horus, enare av de två länderna”), Harsiese (”Horus, son till Isis”), Harmachis (”Horus vid horisonten”), Harpokrates (”Horus, barnet”), Haroeris (”den store Horus”), Harendotes (”Horus, hämnaren”) etc.