Geb

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Geb: Geb är en jordgud i människogestalt och på mytologiska papyrus uppträder han ofta liggande med växter på kroppen. Över honom välver sig hans gemål, himmelsgudinnan Nut och mellan dem finns luftguden Schu. Han hör till den gudomliga niofaldigheten i Heliopolis.