Atum

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

(Bild: Atum till höger)
Atum: Denne urgudom och skapelsegud tillbads nästan bara i Heliopolis och var den främste i ”de nio gudomligheterna” som hörde hemma på samma plats. Även om han oftast avbildas i människogestalt kan han också klä sig i olika djurgestalter (framförallt som faraokatt eller ål), då alltid med dubbelkronan. Han förkroppsligar den nedåtgående aftonsolen som först måste återfödas i underjorden för att kunna gå upp på morgonen som Chepri. Som kvinnlig motsvarighet ger man honom hans hand efter som han som ”den som kom ur ingenting” parade sig med sig själv.