Apophis

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Apophis: Den här ormguden är motspelare och fiende till solguden och hans bark under den nattliga färden genom underjorden, och i t.ex. ”Amduatboken” skildras hur han varje natt besegras och oskadliggörs av gudarna. I oaserna kan man också se en bevingad falkhövdad Seth som uppträder i Apophisormens betvingare (Hibistemplet i Khargaoasen; Berbiya i Dakhlaoasen).