Amon

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Amon (den ”fördolde”): Guden hade förmodligen sitt ursprung på sudanesiskt område där han förknippades med vattnet. Från mitten av Mellersta riket blev han i egenskap av lokalgud i rikshuvudstaden Thebe Egyptens riksgud. I Thebe hade han redan tidigare trängt tillbaka krigsguden Month. Han ingår tillsammans med sin gemål Mut och gudabarnet Chonsu i den thebanska triaden, men eftersom han också associeras med åttafaldigheten har han ibland också Amanuet som gemål. Praktiskt taget alla faraonerna lät bygga till hans huvudtempel i Karnak. Amon framställs oftast i rent mänsklig gestalt med för honom typisk skört om höften (med ”Isisblod”-knäppe) och med en hög dubbelfjäderkrona. Hans attributdjur är gåsen och väduren med inböjda horn (finns alltid på bog och akter på hans gudabark)