Niofalldigheten -Ennead

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Niofaldigheten: Efter förebild från Heliopolis fanns det många tempel där man eftersträvade att framställa den egna huvudguden som urgud och skapare av de honom underställda gudaparen. Gudarna kallades alltid ”niofaldigheten” även om de ibland rkade vara fler eller färre. Den ursprungliga niofaldigheten skapades av Atum och bestod av Schu och Tefnut (luft och fuktighet) och deras efterkommande Geb och Nut (jord och himmel) som skiljs åt av Schu. I ytterligare en skapelseakt uppstår sedan Osiris och Isis liksom Nephtys och Seth.