Uttåget ur Egypten – Exodus

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Enligt Bibelns berättelse tågade israeliterna under Mose och Arons ledarskap ut ur Egypten och mot Kanaans land, där deras förfäder hade levt, ett land som de hade blivit lovade av Gud. Uttåget ur Egypten ligger som grund för firandet av den judiska påsken, Pesach, det osyrade brödets högtid.

”Israel i Egypten” av Edward Poynter.

Enligt Torah (GT) kom Israels barn till Egypten när det rådde hungersnöd i Kanaan. Det var på faraos inbjudan, när Josef var vesir i landet. Efter Josefs död framträdde en ny kung i Egypten, en som inte kände till Josef. I farhågor om att hebréerna skulle föröka sig ännu mer och slutligen ta över landet lät farao istället göra dem till slavar.
Efter en lång tid i Egypten uppenbarade sig Gud för Moses och gav honom uppdraget att föra sitt folk ut ur Egypten och till det utlovade landet. Med Guds hjälp konfronterade Mose farao och hans magiker och ledde israeliterna tvärs över Röda havet och ut ur Egypten.
Israeliterna vandrade genom öknen till Horeb, Sinai berg, där Gud uppenbarade sig och ingick ett förbund med dem: de skulle hålla sig till hans lagar och bud och han skulle vara deras Gud. Efter 40 år i öknen dog Mose vid 120 års ålder och Josua tog över ledarrollen och ledde den israelitiska menigheten till Kanaans land.
Bibliska Egypten

  • Uttåget ur Egypten – Exodus
  • Egyptiska städer i Bibeln
  • Bibliska personer i Egypten


Lämna ett svar