Tapanhes

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Hebreiska av egyptiskans världens (landets) huvud el. begynnelse. En viktig egyptisk stad på profeterna Jeremias och Hesekiels tid, belägen i Nildeltats östra område. Septauginta (LXX) översätter namnet med Tafnai, tydligen identisk med Dafne, en befäst stad ca 20 km norr om Pitom. Staden har identifierats med nuv. Tell Defne. I Hes. 30:18 skrivs dess namn Tehafnehes.
Sedan Nebukadnessar hade intagit Jerusalem och bortfört kung Sidkia och större delen av invånarna till Babel, ville den kvarblivna återstoden av folket utvandra till Egypten. Trots Jeremias varning drog de åstad dit under Johanans ledning och fick slå sig ned i Tapanhes, Migdol Memfis och Patros. I Tapanhes förkunnade Jeremia, att Nebukadnessar ”skall komma att slå Egyptens land”, Jer. 43:8-13.
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

Lämna ett svar