Suckot

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

(Bild: Tell el-Mashuta)
 
Suckot: Hebr. (löv)hyddor el. tält.
Israels första lägerplats efter uttåget ur Egypten.
Namnet betecknar snarare ett område än en stad. Några har uppfattat namnet Suckot som en modifikation av Thuku, det egyptiska namnet på området kring staden Pitom.
Oftast identifieras emellertid Suckot numera med Tell el-Mashuta, ca 18 km väster om nuv. Ismailia vid Suezkanalen. I så fall är Pitom i stället identiskt med det längre västerut belägna Tell er-Ratabe, ca 30 km väster om Ismailia
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

Lämna ett svar