Rameses

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Egyptisk stad, välkänd från Israels historia. Den låg i det fruktbara Gosen, i nordöstra delen av Egypten, och kallas i 2. Mos. 1:11 Raamses.
Det nuvarande distriktet (Gosen) heter i 1. Mos. 47:11 ”landet Rameses”.
Rameses antas ha haft en lång förhistoria som viktig ort, innan Ramses II (som det berättas i 2. Mos. 1:11) lät israeliterna bygga den förrådsstad som han gav namn efter sig själv. Sålunda skall Avaris, hyksosväldets huvudstad ha varit en föregångare till Rameses. Dessutom har man velat identifiera Rameses med den gamla stad som israeliterna kallade Soan och egyptierna Tanis.
Enligt 1. Mos. 47:11 gavs åt Jakob och hans söner en besittning i ”landet Rameses”, som var ”den bästa delen av landet” (dvs. Gosen, jfr v. 6). Från Rameses var det också som israeliterna anträdde uttåget ur Egypten.
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

 

Lämna ett svar