Pitom

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Hebreiska namnet för egyptiskans (solguden) Atums hus el. Tempel En förrådsstad, som Israeliterna byggde åt Farao. I Pitom utrustades de egyptiska härarna för sina expeditioner till Asien. Vid ruinplatsen Tell el-Mashuta i nordöstra Egypten, nära en av Nilens armar, fann man år 1883 stadens tempel, förrådshus m. m. På flera tegelstenar stod både stadens och Ramses II.s namn.
2. Mos. 1:11
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

Lämna ett svar