No, No-Amon (Thebe)

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Övre Egyptens huvudstad, huvudort för dyrkan av guden Amon. Den kallades därför också No-Amon, ”Amons stad”, Nah. 3:8. Grekernas namn på No var Thebe.
No låg vid Nilen 720 km söder om Kairo och upptog ett stort område på båda sidor om floden. Om dess betydelse vittnar ännu de praktfulla tempelruinerna vid Luxor och Karnak på östra flodstranden, bl.a det stora Amon-templet.
Amons överstepräst hade rang närmast efter farao, och långa tider igenom var No den viktigaste staden i hela Egypten. Den assyriske kungen Esarhaddon plundrade staden år 672 f.Kr., likaså hans son Assurbanipal år 663, händelser som Nahum syftar på då han profeterar om ett föga bättre öde för Nineve, 3:8.
Ännu långt senare var No en betydande stad. Dess ödes-stund kom långt senare då det totalförstördes av den romerske prefekten Cornelius Gallus, därför att dess befolkning hade deltagit i ett uppror år 30-29 f.Kr
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

Lämna ett svar