Gosen

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Gosen är det hebreiska namnet på det område som israeliterna bebodde i Egypten. Dess egyptiska namn var Qesem, i Septuaginta (LXX) kallat Gésem eller Gésem Arabias.
Landskapet låg öster om Nildeltat i landet Rameses, 1. Mos. 47:11, varmed möjligen avses dalen mellan Nilen och Krokodilsjön, senare koloniserat av farao Ramses II.
Området var den bästa delen av Egypten, 47:11, väl ägnat för boskapsskötsel, 46:43, och rikt på fisk och grönsaker, 4. Mos. 11:5. I Gosen blev israeliterna boende hela den tid de var i Egyptens land.
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

Lämna ett svar