Baal-Sefon

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Baal-Sefon är hebreiska och betyder ”nordens herre”. En kultplats i Egypten, där en semitisk gud dyrkades. Orten har inte lokaliserats, men antas ha legat öster om Sävhavet. I en egyptisk papyrusskrift har man funnit gudanamnet Baali-Sapuna. 2 Mos. 14:2,9; 4. Mos. 33:7.
 

egyptiskt militär fort i Pi Hahiroth

Egyptiskt militärfort i Pi Hahiroth, som skulle ligga starx innan Baal Sepona (Baal Sefon)


 
 
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen
 • Bibliska personer i Egypten

 

Lämna ett svar