Farao Tirhaka (Taharqa)

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Kungen av Etiopien (Nubien) på kung Hiskias tid och senare farao över egypten, i utombibliska källor kallad Taharka. Med en egyptisk krigshär skyndade han till Hiskias undsättning då Juda var utsatt för ett angrepp av den assyriske kungen Sanherib år 701 f.Kr. Tirhaka besegrades emellertid av assyrierna, och följden blev inte endast att Juda rikes beroende under den assyriske storkungen fortsatte, utan även att Egypten självt erövrades och för en tid förlorade sin självständighet till Assyrien. Det var åren 688-670 f.Kr. som Tirhaka innehade faraonernas tron som den tredje och siste härskaren av den 25. dynastin, också kallad ”den etiopiska”. Ett nytt krig med assyrierna under Sanheribs son Esarhaddon år 670 medförde Tirhakas fall. I sin huvudstad Napata byggde Tirhaka två betydande tempel och utvecklade den i övrigt till en värdig konungastad. 2.Kon.19:9; Jes.37:9.
 

Lämna ett svar