Sisak (Sheshonq I)

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

sheshonk sisak mask långsmal

Farao Shoshenqs ansiktsmask finns på Egyptiska museet i Kairo


Kung av Egypten (945-924 f.Kr.) och grundläggare av den 22. dynastien. Enligt en inskription i Abydos var han son till den assyriske segerherren Nemret. Hans egyptiska namn var Sheshonk I. Då Jerobeam såg sig nödsakad att fly för Salomo, fann han tillflykt hos farao Sisak, 1. Kon. 11:40. I Rehabeams femte regeringsår (927) drog Sisak upp mot Sydriket med en väldig här. Han intog de fasta städerna i Juda och drog vidare mot Jerusalem, där han plundrade templet och konungshuset, 14:25 f.; 2. Krön. 12:2-9. Det är sannolikt att fälttåget företogs på Jerobeams initiativ, men samtidigt var det en Herrens straffdom över folkets gudlöshet. När Jerusalem kom så pass lindrigt undan, berodde det på att hövdingarna och konungen ödmjukade sig inför Herren, v. 5-8
I Amons tempel, (Karnak), i Thebe, (Bibliska staden No) lät Sisak göra en relief över sitt fälttåg till Juda; där näms många städer i Israel. – Sisaks grav har påträffats i Tanis.
 

 • Bibliska Egypten
  • Uttåget ur Egypten – Exodus
  • Egyptiska städer i Bibeln
  • Bibliska personer i Egypten
  • Kush
  • Septuaginta

 

Lämna ett svar