Biblisk Farao Hittad

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Biblisk Farao Hittad

Bild: Taharqa (Louvren)

En staty av Farao Taharqa, som nämns i Bibeln för att ha räddat Jerusalem från assyrierna,har nyligen hittats djupt ned i Sudan.

Forskare har identifierat honom med Tirhakah, konungen i Etiopien, som  krigade mot Sanherib under kung Hiskia av Juda (2 Kungaboken 19:9, Jes 37:9). Följden blev att Sanheribs planer att förgöra Jerusalem och deportera dess invånare gick om intet. Dessa händelser ägde om man följer den bibliska kronologin rum  701 f.Kr, men enligt egyptisk historieskrivning kom Taharqa till tronen omkring tio år senare. Flera förklaringar har föreslagits: en är att titeln kung i den bibliska texten refererar till hans framtid kungliga titel, då vid tidpunkten för detta kontot han var troligen bara en militär befälhavare.
Taharqa en faraon av den sena 25: e dynastin. Han härskade från Memphis (i norra Egypten) men hans maktbas låg i södra egypten/nubien.

Farao Taharqa och de andra nubiska faraonerna kom ursprungligen från det nubiska riket Kush i norra Sudan, (som även det omnämns i bibeln) och styrde ett stort imperium från Egypten vars östgräns utgjordes av Juda rike. Men den södra gränsen har man vetat mindre om.
“Det var en fantastisk överraskning att vi har hittat statyer så långt söderut” , säger Julie Anderson, chef för utgrävningarna i Dangail,endast 35 mil norr om Khartoum.

Utgrävningen fann fyra kungliga statyer av farao Taharqa (690-664 f.Kr.), kungar Senkamanisken (643-623 f.Kr.) och Aspelta (593-568 f.Kr.), liksom en del av en krona kvart kunglig vem de har ännu inte identifiera .
Granit statyerna i naturlig storlek vägde ursprungligen 1,5 ton men förefölls avsiktligt ha  halshuggits, och stympats  vid vristerna i en ritual, som kan tyda på senare interna uppgörelser inom kungamakten.

läs mer: Reuters UK

Tags:

Lämna ett svar