Enanadet av de två länderna – Scen från Karnaktemplet

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Enanadet av de två länderna – Scen från Karnaktemplet

 

Enandet av de två länderna

Enandet av de två länderna

Bild från Amon-Ras väldiga tempel i ”Ipet-sut”: Den utvalda platsen. (Dvs. Karnak nära dagens Luxor).

Denna relief-scen finns på den sydöstra innerväggen i Karnaktemplets väldiga Hypostyl hall och den föreställer hur guden Thoth ”Herre över Eshmun (Hermopolis)” med en lilje-stjälk i händerna tillsammans guden Horus ”Den store Guden, Herre över Mesen (Edfu)” med en papyrus-stjälk i sina händer binder samman dessa två symboliska växter under den ritual som kallades för ”Enandet av de två länderna”. Allt inför kung Ramses II som själv finns avbildad knäböjandes mitt i bilden. Alldeles under den knäböjande Ramses II kan man se södra landet representerat av Nedre Egyptens symbol: en Lotus-lilja (till vänster), liksom det norra landet, Övre Egypten, representerad av en papyrus-blomma (till höger).

Ovanför allt svävar den ormhövdade gamgudinnan Uto med utslagna vingar som skydd åt ritualen och kungen, och i sina klor bär hon även den beskyddande Shen-ringen.

Läs mer om det Faraoniska Luxor:

Tags: , , , ,