Wadi es-Sebua Arkiv

 • Det forna namnet Kontra-pselkis är ett uttryck för platsens läge mitt emot gamla Pselkis (=Daqqa). i Qubban fanns en viktig fästning varifrån vägen till guldgruvorna i Wadi Allaqi övervakades från […]

  Qubban

  Det forna namnet Kontra-pselkis är ett uttryck för platsens läge mitt emot gamla Pselkis (=Daqqa). i Qubban fanns en viktig fästning varifrån vägen till guldgruvorna i Wadi Allaqi övervakades från […]

  Fortsätt läsa...

 • Några av de reliefer som sågades ut från klippniscerna i Qasr Ibrim kom att placeras här. Wadi es-Sebua Dakka Maharraqa Qasr Ibrim Qubban

  Qasr Ibrim

  Några av de reliefer som sågades ut från klippniscerna i Qasr Ibrim kom att placeras här. Wadi es-Sebua Dakka Maharraqa Qasr Ibrim Qubban

  Fortsätt läsa...

 • Serapistemplet är det minsta av de anläggningar som flyttades till Wadi es-Sebua. Det påbörjades ursprungligen under den romerska tiden men blev aldrig färdigt. På södra sidan av den av portiker […]

  Maharraqa

  Serapistemplet är det minsta av de anläggningar som flyttades till Wadi es-Sebua. Det påbörjades ursprungligen under den romerska tiden men blev aldrig färdigt. På södra sidan av den av portiker […]

  Fortsätt läsa...

 • Det romerska namnet på platsen var Pselchis (från det gammalegyptiska per-selket: ”skorpionens plats”). Templet i Dakka var vigt åt Thot och återuppbyggdes i Nya Sebua, ca 40 km norr om […]

  Dakka

  Det romerska namnet på platsen var Pselchis (från det gammalegyptiska per-selket: ”skorpionens plats”). Templet i Dakka var vigt åt Thot och återuppbyggdes i Nya Sebua, ca 40 km norr om […]

  Fortsätt läsa...

 • Tempel: Det här templet har återuppbyggts ca 4 km nordväst om sin ursprungliga plats som idag ligger under Nassersjöns vattenlinje. Det var vigt åt Amon, Ra-harachte och kung Ramses II själv […]

  Wadi es-Sebua

  Tempel: Det här templet har återuppbyggts ca 4 km nordväst om sin ursprungliga plats som idag ligger under Nassersjöns vattenlinje. Det var vigt åt Amon, Ra-harachte och kung Ramses II själv […]

  Fortsätt läsa...

Translate »