Oaserna i Egyptens Västra öken

Egyptens västra öknen består av 679 000 Km2 sanddyner, raviner, oaser, bergiga platåer och dalar, ett väldigt ökenområde som breder ut sig väster om Nildalen. När du når den Vita Öknen ger sanddynerna och de svarta klipporna vika för ett fullkomligt magiskt landskap av märkliga bländvita kalkstensformationer formade som gigantiska svampar, fjordar och isberg. Vill du be ge dig på utflykter och resor till den Egyptiska öken – […]

Tempelruin i Ain Amur

Precis som vid andra liknande systeranläggningar träffar man också här i Ain Amur på en mäktig råtegelmur som på sina ställen är upp till 10 meter hög och som omsluter en rektangulär yta där man finner såväl källan som ett tempel byggd av lokalt förekommande sandsten. Det strategiskt fördelaktiga läget på en höjd precis vid […]

Ain Amur

  Som platsen antyder (“ain” = källa) har denna plats mellan oaserna Kharga och Dakhla den lokala vattentillgången att tacka för sin existens och den var också en viktig rastplats på den karavanväg som gick längst Libyska öknens kedja av oaser, paralellt med Nildalen. Denna gamla handelsväg förband Egypten med Sudan och Afrikas inre och […]

An-Nadura

  Inte långt från Hibistemplet, mellan flygplatsområdet och vägen från Assiut, höjer sig en kulle vid vars fot man kan se några tempelmurar helt utan dekorationer. Uppe på kullen står resterna av ett romerskt tempel, som liksom murarna nedanför byggts av den lokala något rödaktiga sandstenen. Detta byggnadsverk går tillbaka till kejsar Hadrianus och Antonius […]

St Menas

Den helige Menas betraktas i legenden än som libyer, än som egyptier; ömsomt som kamelförare och ömsomt som soldat. Förmodligen är detta två kristna martyrer som smält samman till en enda i den helige Menas gestalt. Helgonet dödades i Frygien men fördes därifrån till Egypten år 296, under förföljelserna av de kristna under kejsar Diocletianus. Många […]

Området kring Abu Mena

Över den helige Menas grav restes en enkel gravvård i form av en tetrapylon. Några arkeologiska bevis för detta finns inte, men texterna berättar om den. Vid sekelskiftet mellan 300- och 400-talen fick gravvården ge plats åt en basilika som först fick ett stort antal tillbyggnader men på 500-talet slutligen byggdes om helt till en […]

Abu Mena

Ruinstaden Abu Mena som ibland också kallas Karm Abu Mena (“den helige Menas vinberg”) ligger i Mareotiskaöknen nordväst om det fruktbara deltaområdet, ungefär halvvägs mellan Medelhavet och Wadi Natrun. Under fornkristen tid var platsen Orientens mest betydande vallfärtsmål. Platsen återupptäcktes 1905 under äventyrliga och för upptäckaren själv, teologen C M Kaufmann, livsfarliga omständigheter. För dåtidens […]