Userkaf Arkiv

 • Neferefres pyramid har frilagts under 1980-talet av tjeckiska arkeologer. Framförallt i dödstemplet framför pyramiden gjorde man sensationella upptäckter. År 1985 stötte man på en depå under stenläggningen som innehöll ett […]

  Neferefres pyramid

  Neferefres pyramid har frilagts under 1980-talet av tjeckiska arkeologer. Framförallt i dödstemplet framför pyramiden gjorde man sensationella upptäckter. År 1985 stötte man på en depå under stenläggningen som innehöll ett […]

  Fortsätt läsa...

 • På vägen från Abusir passerar man snart en liten höjd där man kan se spåren av ett soltempel som byggdes av Userkaf, den förste faraonen i 5:e dynastin. Kultplatsen upptäcktes […]

  Userkafs soltempel

  På vägen från Abusir passerar man snart en liten höjd där man kan se spåren av ett soltempel som byggdes av Userkaf, den förste faraonen i 5:e dynastin. Kultplatsen upptäcktes […]

  Fortsätt läsa...

 •   Detta gravmonument över 5:e dynastins grundare Userkaf, som också byggde ett soltempel i det närbelägna Abu Gurob, framstår för besökaren mest som en stor stenhög med en ingång i […]

  Userkafs pyramid

    Detta gravmonument över 5:e dynastins grundare Userkaf, som också byggde ett soltempel i det närbelägna Abu Gurob, framstår för besökaren mest som en stor stenhög med en ingång i […]

  Fortsätt läsa...

Translate »