Guide till Sakkara

Denna den gamla rikshuvudstaden Memfis nekropol har förmodligen uppkallats efter dess falkhövdade väktare Sokar, och det denna ”stad” har att erbjuda dagens besökare är framförallt gravmonument från Gamla Rikets tid

Read More

Imhotep

Imhotep: Farao Djosers geniale byggmästare, den universalbegåvade Imhotep, hyllades som gud mycket snart efter sin död. Tillsammans blev han och Amenophis III:s byggmästare Amenophis-sa-Hapu ett populärt gudapar för den lille mannen

Read More

Perserschakten

Namnet ”perserschakten” som på felaktiga grunder förmodligen myntades och infördes i Baedekers gamla resehandbok över Egypten är helt vilseledande eftersom gravanläggningarna inte uppfördes så sent som under persertiden (27:e dynastin)

Read More
Translate »