Om Egyptens faraoner och historia

Det forna Egyptens historia inleddes för omkring 8000 år sedan då folk slog sig ned i Nildalen och började odla växter och hålla husdjur. Redan ca 3400 f.Kr. byggde egyptierna muromgärdade städer. Inte långt senare förenades den norra delen av landet (Nedre Egypten) med den södra delen (Övre Egypten) till ett och samma rike under […]

Nefertiti

Nefertiti betyder “Skönheten som kom” på fornegyptiska vilket tidigare tolkades som att hon var av utländsk härkomst. Numera finns inga sådana teorier kvar utan man tror att hon var helt och hållet egyptisk. Kanske dotter till Eje och således brorsdotter till Teje. Hon ska i så fall ha gifts bort med sin kusin, Tejes son , Amenhotep IV och fick sex döttrar […]

Tutankhamon

Tutankhamon föddes 1358 f.Kr och var son till farao Akhenaton och modern var troligtvis dennes bihustru Kiya. Han fick då namnet Tutankhaten, som betyder levande bild av guden Aten, senare tog han namnet Tutankhamun som betyder levande bild av guden Amun. Han blev farao vid 11 års ålder, cirka 1347 f.Kr. Tutankhamon var gift med sin några år äldre halvsyster Ankhesenaten, dotter till Akhenaton, deras […]

Egyptens Historia -Perioder

Perioder i Egyptens Historia : Egyptens Historia -Perioder Andra intermediet/mellanperioden / “Hyksostiden” Första Intermediet / Mellanperioden Gamla Riket Mellersta Riket Nya Riket Ptolemaisk tid Romersk tid Sentiden Tidig Dynastisk Tid Tredje intermediet/mellanperioden Läs mer om Egyptens Historia: Reseråd & Tips till Egypten Egyptens Historia Kort om Egyptens Historia Ramses den store Mumifiering & Mumier Tanis […]

Tanis

Detta område har de viktigaste ruinerna i Delta-regionen, men de är ganska svåra att hitta till (be om hjälp från turistbyråerna i Kairo och Alexandria). Den delvis utgrävda kungliga begravningsplatsen är den främsta attraktionen. Tanis ligger i Deltat 165 km nordost om Kairo Läs mer om Egyptens Historia: Reseråd & Tips till Egypten Egyptens Historia […]

Bibliska Egypten

Egypten förekommer vid en rad tillfällen i Gamla Testamentet, första gången i förbindelse med att Abraham reser till Egypten under hungersnöden i Kanaan, 1.Mos. 12:10 ff. Detta skedde antagligen före 12:e dynastiens tid. Senare blev Josef förd till Egypten, 1.Mos. 37:28, 36. Han blev småningom upphöjd till ställningen närmast farao, 41:44. (Vilken farao det här […]

Hatchepsut / Hatshepsut

Hatshepsut var dotter och enda barn till kung Thutmosis I och hans första gemål Aahmes, och ingick sedermera äktenskap med trontillträdaren och halvbrodern Thutmosis II och tillsammans med honom fick hon dottern Neferure. Thutmosis II avled dock snart utan att ha fått någon son. Hatshepsut inledde då ett “medregentskap” tillsammans med ett barn till en […]

Mumifiering & Mumier

Mumifiering De tidigaste av de ”gamla egyptierna” begravde sina döda i små gropar i öknen Där den varma och torra sanden torkade ut organen snabbt och skapade naturliga “mummier”. Senare, började man begrava sina döda i kistor för att skydda dem från vilda djur i öknen, men man insåg snabbt att kroppar som placerats i […]